Email Print
18.03.2013.

STUPIO NA SNAGU ZAKON O LEGALIZACIJI BESPRAVNIH OBJEKATA


Stupio je na snagu Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole, koji je usvojila Skupština Srbije.

Poslanici su sa 125 glasova potvrdili da postoje posebni uslovi da zakon stupa na snagu pre utvrđenih osam dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku". Zakon će, kako očekuje ministar građevinarstva i urbanizma Velimir Ilić, omogućiti upis prava vlasništva 1,3 miliona objekata u Srbiji.

U Srbiji, prema rečima Ilića, ima oko 1,3 miliona objekta za koje nije izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola, a usvojenim zakonskim rešenjima biće stvoreni uslovi za upis prava vlasništva bespravno izgrađenih objekata, a time i pravna sigurnost u eventualnom prometu, obezbeđenju hipotekarnih kredita.

Vlada Srbije prihvatila je devet amandmana, među kojima je i amandman poslaničke grupe SPS, koji predviđa da će:

Vlada je, takođe, usvojila amandman SPS koji je ta stranka podnela na odredbu koja je bila najviše kritikovana, a tiče se vlasništva nad zemljom na kojoj se nalazi bespravno izgrađeni objekat. Tako se:  

Pravo svojine nad zemljištem na kome je bespravno izgrađen objekat može biti upisano u korist vlasnika objekta kada njegov vlasnik nadležnom organu dostavi dokaz da je nekim pravnim poslom stekao pravo svojine na zemljištu.

Usvojen je i amandman LDP, koji kaže da će se:

Prema usvojenom zakonu, nisu predviđeni nikakvi troškovi i naknade za upis objekata, a građani će plaćati samo izradu geodetskog snimka, ukoliko je nemaju od ranije, što iznosi oko 10.000 dinara.

Zakon su tokom načelne rasprave oštro kritikovali poslanici opozicije, koji su bili saglasni da je predloženi zakon neustavan, skandalozan, koruptivan i da je u korist tajkuna.

Izvor: TANJUG, 16.3.2013.

Zatvori

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print