Email Print

PARAFIRAN UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA ZAMBIJOM


Pravna baza Paragraf Lex

U Beogradu je, od 11. do 13. februara 2015. godine, održana prva runda pregovora radi zaključenja Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Zambije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak.

U toku pregovora, u potpunosti su usaglašeni svi članovi Nacrta ugovora.

Na kraju pregovora, parafiran je tekst Nacrta ugovora i potpisan Usaglašeni zapisnik sa pregovora.

Dogovoreno je, da nadležni organi dve države preduzmu neophodne mere za što skorije potpisivanje Ugovora.

Datum i mesto potpisivanja, kao i nivo potpisnika utvrdiće se naknadno diplomatskim putem.

Blagovremeno ćemo izvestiti o daljim informacijama u vezi sa napred navedenim.

Izvor: Redakcija, 18.2.2015.

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print