Email Print

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE INFORMATIVNE PORESKE PRIJAVE


Na osnovu Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
Ministarstvo finansija i privrede
upućuje

POZIV GRAĐANIMA
ZA DOSTAVLJANJE PODATAKA ZA UNAKRSNU PROVERU IMOVINE I PRIHODA

Pozivaju se građani, obveznici poreza na dohodak građana i poreza na imovinu, koji u zemlji i inostranstvu poseduju imovinu čija je ukupna vrednost na dan 1. januar 2013. godine veća od 35 miliona dinara, da u periodu od 15. januara do 31. marta 2013. godine, podnesu prijavu sa podacima o svojoj imovini Poreskoj upravi.

Javni poziv za podnošenje informativne poreske prijave: http://mfp.gov.rs/UserFiles/File/Javni%20pozivi/Javni%20poziv%20za%20IPP.pdf (ONLINE)

Obrazac IPP: http://mfp.gov.rs/UserFiles/File/Javni%20pozivi/OBRAZAC%2010%2012.pdf (ONLINE)

Pravilnik o informativnoj poreskoj prijavi: http://mfp.gov.rs/UserFiles/File/Javni%20pozivi/Pravilnik%20o%20informativnoj%20poreskoj%20prijavi%2010%2012%2012.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija i privrede, 16.12.2012.