Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


NEZNANJE NAJVEĆI PROBLEM PRAVOSUĐA

Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je danas da su najveći problemi sa kojima se suočava srpsko pravosuđe neznanje i manjak želje za znanjem i da se to najviše ispoljava u sudovima nižeg ranga.

"Uočeni problemi mogu da se rešavaju jedino na sistemski način, kroz trajne i obavezujuće edukacije sudija sudova nižeg stepena", izjavio je Selaković prilikom posete Apelacionom sudu u Nišu, a saopštilo ministarstvo.  

On je rekao da se ne sme dozvoliti da sistem pravosuđa bude "ugušen" nagomilanim problemima i ukazao da se jedino zajedničkim snagama prepreke mogu zaobići, a problemi rešiti.  

"Sudije treba da brinu o ustavnosti, zakonitosti i funkcionisanju države i pravnog sistema, i ne treba da zaborave da su oni sudije države i građana Srbije", zaključio je Selaković.  

Poredeći rezultate apelacionih sudova u Srbiji u poslednje tri godine, Selaković je naveo da je najbolje rezultate ostvario Apelacioni sud u Nišu.  

Selaković je ukazao da je niška apelacija dobar primer suda koji uspešno savladava kako postojeće tako i priliv novih predmeta.  

Prilikom posete Nišu, ministar pravde sastao se i sa predsednicima Višeg i Osnovnog suda, kao i višim javnim tužiocem u Nišu. 

Izvor: www.blic.rs

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print