ZAKON O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU PORESKOG DUGA: SVAKA TREćA FIRMA U POSTUPKU PORESKE AMNESTIJE


Poslednju šansu da uđu u poresku amnestiju iskoristile su ukupno 32.753 aktivna preduzeća, ali i 29.753 firme koje su u međuvremenu izgubile tržišnu utakmicu i ugašene su. Sa poslednjim danom marta istekao je i produženi rok do kog su dužnici, redovnim izmiravanjem obaveza od novembra prošle godine, mogli da steknu pravo na mirovanje poreskog duga i uslovni otpis zatezne kamate.

Oni koji su dobili "ulaznicu" za program, ne znači da će u njemu do kraja i ostati. Uslov je da svoje tekuće obaveze i dalje redovno izmiruju. U slučaju da niko ne omane u disciplini, u mirovanju će biti skoro 120,8 milijardi dinara glavnice duga.

Bilo je preduzeća koja su i odmah isplatila svoje obaveze. Tako je izmireno 1,43 milijarde dinara glavnice duga. Njima je automatski otpisana i zatezna kamata i to u iznosu od dve milijarde dinara. Tako su stekli pravo na otpis glavnog duga za doprinos za zdravstveno osigiranje i to - 182,7 miliona dinara.To je skoro trećina od ukupne glavnice koju su poreznici potraživali poslednjeg dana oktobra prošle godine. Istovremeno mogao bi da "ispari" i dobar deo zatezne kamate. U trenutku proglašenja poreske amnestije, preduzeća su na ime kamate dugovale čak 515,17 milijardi dinara. Šansu da se otpiše ima iznos od 205,6 milijardi dinara.

- Ukoliko tekuće obaveze plaćaju na vreme i u rokovima moći će da se izvrši otpis kamate - kažu u Poreskoj upravi. - Za velike poreske obveznike istekom 30.06.2013. otpisaće se polovina kamate. Ostatak kamate otpisaće se istekom 2013. godine. Za male poreske obveznike istekom 2013. godine otpisaće se 50 odsto kamate, a ostala kamata istekom 2014. godine.

Kada se sada podvuče crta, preduzeća poreznicima duguju ukupno 404,6 milijardi dinara. Veći deo tog iznosa čini zatezna kamata - 247,85 milijardi dinara. Ostatak, a to je 156,7 milijardi dinara je glavnica obaveza. 

Izvor: Vebsajt dnevnog lista "Večernje novosti", 16.4.2013.