Email Print

CARINSKI INSTRUKTOR


  • KLAUZULA KOJU MORA DA SADRŽI BANKARSKA GARANCIJA ZA OBEZBEĐENJE PLAĆANJA CARINSKOG DUGA KOJU POLAŽE DRUGO LICE UMESTO LICA ČIJA JE TO OBAVEZA
Izvor:

<<< Nazad na ostale vesti