Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

PORESKA UPRAVA: Intenzivnija kontrola evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa na celoj teritoriji Republike Srbije i radno pravnog statusa angažovanih radnika u kontrolisanim objektima


Poreska uprava Republike Srbije intenzivirala je, od 11. jula 2015. godine, kontrolu evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa na teritoriji cele Republike Srbije, kao efikasan vid borbe protiv sive ekonomije. Pojačane kontrole na terenu podrazumevaju, angažovanje svih inspektora terenske kontrole i rad van propisanog radnog vremena odnosno vikendom. Predmet kontrola je, osim evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa i radno pravni status angažovanih radnika u kontrolisanim objektima.

Tokom proteklog vikenda, 11. i 12. jula 2015. godine, kontrolisan je 771 poreski obveznik na teritoriji Republike Srbije. Nepravilnosti su utvrđene u 46,69% slučajeva i prema ovim poreskim obveznicima primenjene su mere iz nadležnosti Poreske uprave. Protiv 299 poreskih obveznika kod kojih je utvrđeno da nisu poslovali u skladu sa propisima, Poreska uprava je pokrenula prekršajni postupak, dok je privremena mera zabrane obavljanja delatnosti izrečena prema 232 obveznika.

Poreska uprava Republike Srbije periodično sprovodi intenzivnije kontrole, na onim područjima na teritoriji Republike Srbije gde se obaveza evidentiranja ne sprovodi u punom obimu odnosno ne poštuju propisi. Procenat izdavanja fiskalnih računa u velikoj meri varira po tipu delatnosti, ali i po gradovima i opštinama. Pojačane kontrole, kao vid borbe protiv sive ekonomije će se sprovoditi dugoročno, navodi se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Poreska uprava, 15.07.2015.


Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print

<<< Nazad na ostale vesti