Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR


NEPOSTOJANJE MOGUĆNOSTI DA REZIDENTI - FIZIČKA LICA UČESTVUJU U POSLOVIMA PRENOSA, ODNOSNO PLAĆANJA I NAPLATE POTRAŽIVANJA I DUGOVANJA NASTALIH PO OSNOVU KREDITNOG POSLA SA INOSTRANSTVOM

PLAĆANJE PO UGOVORU O JEMSTVU ZAKLJUČENOM IZMEĐU POVERIOCA - NEREZIDENTA I JEMCA - REZIDENTA U TRENUTKU KADA RAČUN DUŽNIKA - REZIDENTA IZ OSNOVNOG KOMERCIJALNOG UGOVORA NIJE BIO BLOKIRAN

Izvor: Paragraf Lex