Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

UMESTO SUDOVA, OSTAVINSKE RASPRAVE UBUDUĆE ĆE VODITI JAVNI BELEŽNICI KOJI TREBA DA POČNU DA RADE OD 1. SEPTEMBRA OVE GODINE


Time će ostavinski postupak biti efikasniji, a biće ostvareno i pravo na suđenje u razumnom roku.

Istovremeno, sudovi će biti rasterećeni velikog broja tih predmeta koji će biti povereni notarima, a građani će moći neposrednije da komuniciraju sa javnim beležnikom, čije će prisustvo biti obezbeđeno u svakoj opštini, dok sud ili sudska jedinica ne postoji svuda.

Selaković je naveo da će garancija zakonitosti rada javnih beležnika biti mogućnost sudskog nadzora njihovog rada, jer je predviđeno da je sud koji je poverio ostavinski postupak javnom beležniku dužan da vrši nadzor nad radom notara i može doneti rešenje o oduzimanju predmeta notaru ako radi na štetu građana, stvara nepotrebne troškove ili odugovlači postupak.

Izvor: Tanjug