Email Print

OBJAŠNJENJE U VEZI SA PRIMENOM ČLANA 215. CARINSKOG ZAKONA I ČLANA 291. UREDBE O CARINSKI DOZVOLJENOM POSTUPANJU S ROBOM


Na sajtu Uprave carina objavljeno je objašnjenje u vezi sa primenom člana 215. Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 111/2012, 29/2015 i 108/2016) i člana 291. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom ("Sl. glasnik RS", br. 93/2010, 63/2013, 145/2014, 95/2015, 44/2016 i 10/2017).

Objašnjenje u vezi sa primenom člana 215. Carinskog zakona i člana 291. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom

Izvor: Vebsajt Uprave carina, 13.09.2017.
http://www.upravacarina.rs/cyr/Stranice/Default.aspx