Email Print

ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA: SPISAK LEKOVA ZA UPOTREBU U VETERINARSKOJ MEDICINI ZA KOJE JE DO 15.7.2014. GODINE IZDATO REšENJE O PROMENI NAZIVA I/ILI ADRESE NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


Agencija za lekove i medicinska sredstva je na osnovu člana 57. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 107/2012), kojim je propisana obaveza Agencije da na svom sajtu objavljuje spisak lekova za koje je izdala dozvolu za lek, varijacije, odnosno obnovu dozvole, spisak lekova za koje je prestala važnost dozvole za lek, kao i spisak lekova za koje je izvršen prenos dozvole za lek na novog nosioca, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke, na vebsajtu (www.alims.gov.rs) objavila:

- na dan 13. avgusta 2014. godine:

Spisak lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini za koje je u periodu do 15.7. izdato rešenje o promeni naziva i/ili adrese nosioca dozvole za lek (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, 13.8.2014.

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print