Email Print

STANJE DEVIZNIH REZERVI I KRETANJA NA MEĐUBANKARSKOM DEVIZNOM TRŽIŠTU U JUNU 2014. GODINE


Devizne rezerve Narodne banke Srbije su na kraju juna iznosile 10.125,6 miliona evra čime se obezbeđuje pokrivenost novčane mase (M1) od 295 odsto i pokrivenost od oko sedam meseci uvoza robe i usluga.

Veći devizni priliv u toku juna realizovan je po osnovu prodaje hartija od vrednosti Republike Srbije denominovanih u evrima na domaćem finansijskom tržištu u iznosu od 263,4 miliona evra.

Veći odlivi iz deviznih rezervi su realizovani po osnovu isplate dospelih hartija od vrednosti Republike Srbije denominovanih u evrima u iznosu od 221,3 miliona evra, servisiranja stare devizne štednje u iznosu od 132,5 miliona evra, dok su obaveze prema inokreditorima izmirene u iznosu od 91,0 milion evra.

Neto devizne rezerve, odnosno rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, kao i za sredstva povučena od MMF-a, na kraju juna iznosile su 7.206,0 miliona evra.

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u junu je iznosio 395,2 miliona evra i bio je za 81,2 miliona evra veći nego u prethodnom mesecu. Za prvih šest meseci ove godine u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 2.500,9 miliona evra.

Dinar je u junu nominalno deprecirao prema evru za 0,1%, a Narodna banka Srbije je u istom mesecu intervenisala kupovinom deviza na međubankarskom deviznom tržištu u iznosu od 40 miliona evra radi smanjenja prekomernih kratkoročnih oscilacija deviznog kursa.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 13.7.2014.

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print