Email Print

SAOPŠTENJE SA 24. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 11. JULA 2014. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 24. sednici II Velikog veća odlučio o 39 predmeta.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru ("Službeni glasnik RS", broj 65/13). Sud je odbacio zahtev da Ustavni sud, do donošenja konačne odluke, obustavi izvršenje pojedinačnih akata donetih na osnovu odredaba člana 1. navedenog Zakona. (predmet IUz-312/2013)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- obustavio postupak ocene ustavnosti odredaba Glave druge, Odeljka 5. tačke 1) rečenica druga i peta i tač. 2) i 4) i Odeljka 6. tačke 1) i tačke 4) rečenica prva, druga i treća Opšteg obavezujućeg uputstva o ponašanju emitera (Kodeksa ponašanja emitera) - ("Službeni glasnik RS", broj 63/07). (predmet IUo-8/2008)

- pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti odredaba člana 16. stav 2, člana 18. st. 2. i 3. i člana 19. stav 3. Pravilnika o finansijskom i materijalnom poslovanju Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije, koji je donela Skupština Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije 10. januara 2013. godine. Sud je odbacio inicijative za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti odredaba člana 9. stav 6, člana 24, člana 25. stav 2. i člana 34. st. 2. i 3. navedenog Pravilnika. (predmet IUo-38/2013)

III U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:

- u predmetu IIIU-403/2013, da je za postupanje u prekršajnom postupku nadležan Prekršajni sud u Kruševcu

IV U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-638/2011, Už-728/2011, Už-982/2011, Už-2615/2011, Už-2973/2011, Už-3003/2011, Už-3027/2011, Už-3322/2011, Už-3328/2011, Už-3448/2011, Už-3546/2011, Už-3693/2011, Už-4910/2011, Už-5038/2011, Už-5710/2011, Už-5737/2011, Už-5822/2011, Už-5859/2011, Už-5977/2011, Už-6634/2011, Už-6715/2011, Už-6874/2011, Už-327/2014 i Už-6449/2011

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-711/2011, Už-834/2011, Už-863/2011, Už-1762/2011, Už-2771/2011, Už-3295/2011, Už-4620/2011, Už-5051/2011, Už-6074/2011 i Už-6815/2011

- odbacio iz procesnih razloga ustavnu žalbu u predmetu Už-4732/2011

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 13.7.2014.

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print