Email Print

DOPUNA SAOPŠTENJA SA 19. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 6. JUNA 2013. GODINE


Ustavni sud je na 19. sednici Suda, održanoj 6. juna 2013. godine, razmatrao predmete IUo-628/2011-ocena ustavnosti Uredbe o posebnom načinu obrade podataka sadržanih u matičnim knjigama za područje Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija ("Sl. glasnik RS" br. 86/2011), IUo-774/2011-ocena ustavnosti Uredbe o kontroli prelaska administrativne linije prema Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011) i IUo-869/2012-ocena ustavnosti Uredbe o posebnom načinu priznavanja visokoškolskih isprava i vrednovanja studijskih programa univerziteta sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija koji ne obavljaju delatnost po propisima Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 16/2012).

U navedenim predmetima Sud je, kao prethodno pitanje, razmatrao zahteve Vlade Republike Srbije od 29. marta i od 4. juna 2013. godine, kojim je od Suda zatraženo da zastane sa postupkom u ovim predmetima do donošenja posebnog zakona kojim će se urediti suštinska autonomija Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija. Predlog sudija izvestilaca u navedenim predmetima da Ustavni sud odbije zahteve Vlade za zastajanje sa postupkom nije dobio potrebnu većinu. Stoga, a na zahtev sudija izvestilaca čiji predlog nije usvojen, Sud je navedene predmete dodelio drugim sudijama izvestiocima na dalji postupak.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 13.6.2013.