Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR


Popust od 10% na dnevni paket
Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa elektronskog časopisa "Carinski instruktor", ostvarujete popust od 10%. Paket čine sva ispod navedena dokumenta.


Stručni komentar - PISMO O NAMERAMA - DOKUMENT KOJI NEMA OBAVEZUJUĆI KARAKTER U POSLOVNOJ KOMUNIKACIJI
-> Online kupovina pojedinačnog dokumenta

Izvor: Paragraf Lex