Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR


SIMULOVANI PRAVNI POSAO U PORESKOJ OBLASTI: • Primena načela fakticiteta u postupku poreske kontrole •

PRODAJA IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA POSLE PRVOG NEUSPEŠNOG JAVNOG NADMETANJA

UGOVARANJE SPECIJALNIH PRAVA SERVISERA ZA SLUČAJ DA SE VLASNIK STVARI NE POJAVI DA STVAR PREUZME U UGOVORENOM ROKU

Izvor: Paragraf Lex