Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR


DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ JCI ZA POSTUPAK PRIVREMENOG UVOZA UZ POTPUNO OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA UVOZNIH DAŽBINA

ODREĐIVANJE ODREDIŠNOG CARINSKOG ORGANA U POSTUPKU IZVOZA ROBE

UVOZ UPOTREBLJAVANE (POLOVNE) MEDICINSKE OPREME

Izvor: Paragraf Lex