Email Print

SAOPŠTENJE SA 38. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 12. DECEMBRA 2013. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 38. sednici II Velikog veća odlučio o 33 predmeta.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredaba člana 8. stav 1, čl. 30. i 31. i člana 32. st. 1. i 2. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Službeni glasnik RS", broj 72/11). (predmet IUz-3/2013)

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-119/2011, Už-435/2011, Už-560/2011, Už-562/2011, Už-582/2011, Už-1096/2011, Už-1204/2011, Už-1631/2011, Už-1986/2011, Už-2555/2011, Už-2751/2011, Už-2829/2011, Už-2859/2011, Už-2994/2011, Už-4016/2011, Už-4111/2011, Už-4788/2011, Už-4775/2012, Už-4985/2012 i Už-8961/2013

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-496/2011, Už-802/2011, Už-1513/2011, Už-2098/2011, Už-4746/2011, Už-5103/2011, Už-5106/2011, Už-5111/2011, Už-5113/2011, Už-5120/2011, Už-5362/2011 i Už-5363/2011

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 12.12.2013.