Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREPORUKE ZAŠTITNIKA GRAĐANA


Protivno principima dobre uprave, nadležni organ Gradske uprave grada Leskovca nije saslušao i obavestio građanku -pritužilju- o njenim pravima i obavezama povodom prinudnog iseljenja iz stana koji joj je dat na korišćenje.

U Preporuci Zaštitnika građana,koji do upućivanja Preporuke, nije dobio traženo precizno objašnjenje od organa Gradske uprave Leskovca niti mu je dostavljena pisana dokumentacija, Zaštitnik podseća Gradsku upravu Leskovca da organi uprave uvek deluju u okviru i na osnovu Ustava, zakona i drugih propisa i da su organi javne vlasti i javni službenici dužni da građanima, na njihov zahtev daju informacije o postupku koji se kod njih vodi, da im pruže infromacije o pravnim radnjama koje treba da preduzmu u cilju ostvarivanja svojih prava.

Dokumenti: Preporuka Zaštitnika građana http://www.ombudsman.rs/index.php/lang-sr/2012-02-07-14-03-33/2449-2012-08-09-19-02-03 (ONLINE)

Nadležne gradske uprave grada Leskovca napravile su propuste u radu pošto prilikom izvođenja radova na kanalu "Bara" nisu preduzele sve potrebne mere radi zaštite prava građana i nisu ih precizno obavestili o njihovim pravima i obavezama

Zaštitnik građana u obrazloženju preporuke zaključuje da su izneti problemi sa kanalom "Bara" višestruki i da se odnose kako na način izvođenja radova na proširenju kanala u naselju Bobište, tako i na način eksproprijacije okolnih nepokretnosti i utvrđivanja njihove naknade, a radi funkcionisanja kanala.

Dokumenti: Preporuka Zaštitnika građana http://www.ombudsman.rs/index.php/lang-sr/2012-02-07-14-03-33/2450--qq- (ONLINE)

Izvor: Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 10.8.2012.