Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE


PRAVNE POSLEDICE IZMIRIVANJA OBAVEZE DUŽNIKA U BLOKADI OD STRANE OSNIVAČA (ČLANA) TOG PRIVREDNOG DRUŠTVA

Izvor: Paragraf Lex