Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR


KOMENTAR PRVIH IZMENA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2014. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 24/2014

KORISNICI BUDŽETSKIH SREDSTAVA KAO OBVEZNICI POREZA NA IMOVINU - OBAVEZA SAMOOPOREZIVANJA OD 2014. GODINE: • Rok za predaju poreske prijave je do 31. marta 2014. godine

Izvor: Paragraf Lex