Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

Aktuelna sudska praksa


 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 27 - Zakon o zdravstvenom osiguranju: član 102 i član 103 st. 4 i 5
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 28 - Zakon o obligacionim odnosima: član 1007
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 29 - Zakon o stečaju: član 49 stav 2 i član 165 stav 3
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 30 - Zakon o stečaju: član 133 stav 10
 • Ustavni sud: DOPUNE USTAVNIH ŽALBI ODNOSNO BLAGOVREMENOST NAKNADNIH PODNESAKA I ZAHTEVA U POSTUPKU PO USTAVNOJ ŽALBI - Zakon o Ustavnom sudu: član 36 stav 1 tačka 4) i član 84 stav 1
 • Ustavni sud: DOSTAVLJANJE SPISA REPUBLIČKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU PO ISTEKU ROKA ZA PODIZANJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI - Zakon o parničnom postupku: član 413 stav 1 i član 418
 • Ustavni sud: IZBOR SUDIJA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA I PRAVO NA ŽALBU USTAVNOM SUDU - Ustav Republike Srbije: čl. 148 i 161
 • Ustavni sud: MOGUĆNOST PONAVLJANJA POSTUPKA PRED USTAVNIM SUDOM - Poslovnik o radu Ustavnog suda: član 91
 • Ustavni sud: NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE I UREDNOST PUNOMOĆJA U POSTUPKU PO USTAVNOJ ŽALBI - Zakon o Ustavnom sudu: član 36 stav 1 tačka 3), član 83 stav 2 i član 85
 • Ustavni sud: POSTUPAK ISPITIVANJA USTAVNIH ŽALBI I DOZVOLJENOST REVIZIJE - Zakon o parničnom postupku: čl. 28 do 33
 • Ustavni sud: PROPUŠTANJE NADLEŽNOG SUDA DA DONESE ODLUKU O MOLBI OSUĐENOG ZA USLOVNI OTPUST - Zakonik o krivičnom postupku: član 522
 • Ustavni sud: ROK ZASTARELOSTI ZA NAKNADU ŠTETE PROUZROKOVANE KRIVIČNIM DELOM - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 376 i 377
 • Ustavni sud: USTAVNE ŽALBE I ŽALBE NEIZABRANIH LICA KOJA SU PRVI PUT BIRANA ZA SUDIJE I NEIMENOVANIH SUDIJA POROTNIKA PO KONKURSU VISOKOG SAVETA SUDSTVA, KAO I JAVNIH TUŽILACA KOJI SU BILI NA DUŽNOSTI, A NISU IZABRANI PO KONKURSU DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA - Ustav Republike Srbije: čl. 148, 161 i 170
Izvor: Paragraf Lex