Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU: Na oglasnim tablama sudova stoje uputstva o postupcima koji su iz sudske prešli u notarsku nadležnost


Notari su zatrpani poslom i moraju da angažuju dodatne saradnike, izjavila je notar Tanja Šarenac i ocenila da iako je Zakon o javnom beležništvu nedavno stupio na snagu, građani su veoma dobro obavešteni o postojanju notara.

Srbija je 1. septembra ušla u veliku notarsku zajednicu, konačno vrativši ovu profesiju na spisak poželjnih. Notar ili javni beležnik, stara je pravnička profesija čija je uloga da sve ugovore i druge pismene beleške, overava i odgovara za njihovu zakonitost.

Iako je Zakon o javnom beležništvu skoro stupio na snagu, građani su veoma dobro obavešteni o postojanju notara, rekla je Šarenac.

Utisak je da su i mediji i sudovi dobro ispratili ove promene.

Prema njenim rečima, na oglasnim tablama sudova i sad stoje uputstva o postupcima koji su iz sudske prešli u notarsku nadležnost. Zato ima malo građana koji lutaju od šaltera do šaltera u potrazi za pravom informacijom i pomoći.

Izvor:

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print