Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

USAGLASITI ZAKON O RADU SA KONVENCIJOM MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA O PRIVREMENOM ZAPOŠLJAVANJU RADNIKA


Najmanje 60 agencija za posredovanje u zapošljavanju u Srbiji radi punom parom, ali među njima ima i sve više onih koje posluju nezakonito. Praksa da se, mimo zakona, iznajmljuju radnici poslodavcima postaje sve češća, a usvajanjem Zakona o radu ovakva će se navika sasvim legalizovati. Primedbe i na sadašnje zloupotrebe, ali i na buduća rešenja, imaju gotovo svi predstavnici sindikata.

U Savezu samostalnih sindikata Srbije navode da mnoge agencije, koristeći rupe u zakonu, „rentiraju“ radnike svim firmama koje to zatraže, pa čak i onim najvećim javnim preduzećima kao što su NIS, Gradska čistoća, klinički centri i medijske kuće...

- Točilac benzina na pumpama je, primera radi, ranije imao platu 60.000 dinara, a preko agencije dobija 20.000. Uz to što ova preduzeća angažuju radnike za manje novca nego što bi platili regularnu satnicu, nemaju nikakve obaveze ni prema radnicima jer im je faktički poslodavac agencija - objašnjava Goran Milić iz SSSS.

U novi Zakon o radu je već uneto i poglavlje koje reguliše rad ovakvih agencija, ali sindikalci tvrde da će se tako samo legalizovati nova šteta radnicima.

Sindikalni predstavnici na sednicama Socijalnog saveta još nisu videli zvaničnu verziju Zakona o radu već samo predloge poslodavaca.

U Ministrastvu rada, zapošljavanja i socijalne politike kažu da su svesni sve češćih zloupotreba kojima se koriste agencije, ali smatraju da će to uskoro postati prošlost:

- Srbija je početkom ove godine ratifikovala konvenciju Međunarodne organizacije rada o privremenom zapošljavanju radnika i naša obaveza je da u vrlo kratkom roku usaglasimo domaće zakonodavstvo sa tim odredbama. A to će se učiniti Izmenama zakona o radu - kaže Zoran Martinović, državni sekretar. - Na taj bi se način jasno uredili odnosi agencija, radnika i poslodavaca i svi oni bi se stavili u ravnopravan položaj. Tako se ne bi događalo da radnik, kojeg angažuje agencija, ima manja prava od kolega u firmi u koju je došao.

Izvor: B. STJELJA, vecernjenovosti.rs