Email Print

SAOPŠTENJE SA 24. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 11. JULA 2013. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 24. sednici II Velikog veća odlučio o 33 predmeta, a u predmetu Už-4567/2010 nije doneo odluku.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredbe člana 55. stav 2. Zakona o trgovini ("Službeni glasnik RS", broj 53/10). (predmet IUz - 1244/2010)

- odbacio zahtev za ocenjivanje ustavnosti odredaba člana 28. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 120/08) i člana 15. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godine ("Službeni glasnik RS", broj 107/09). (predmet IUz-45/2011)

- pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti odredbe člana 31. stav 7. Zakona o hipoteci ("Službeni glasnik RS, broj 115/05). (predmet IUz-799/2012)

II U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:

- u predmetu IIIU-916/2012, da je za postupanje u prekršajnom postupku nadležan Prekršajni sud u Novom Sadu

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-1963/2010, Už-2829/2010, Už-2908/2010, Už-3152/2010, Už-3400/2010, Už-3524/2010, Už-3536/2010, Už-4142/2010, Už-4504/2010, Už-4646/2010, Už-5010/2010, Už-5293/2010, Už-5400/2010, Už-5423/2010, Už-680/2011, Už-1646/2011, Už-2302/2011, Už-2754/2011, Už-1107/2012, Už-3549/2012, Už-8691/2012 i Už-5033/2013

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-1461/2010, Už-2044/2010, Už-3823/2010, Už-4301/2010, Už-4453/2010, Už-815/2012 i Už-853/2012

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 11.7.2013.