Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR


PRIPREMA ZA IZRADU PLANOVA RADA ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA 2014. GODINU I FAKTURISANJE PO NOVOJ NOMENKLATURI: • Krajnji rok za izradu planova za 2014. godinu je 15. novembar 2013. godine

NAČIN REGULISANJA RADNOG ODNOSA U ŠKOLI - DODELA ČASOVA IZBORNOG PREDMETA I MOGUĆNOST UVEĆANJA NORME ZAPOSLENIMA

Izvor: Paragraf Lex