Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 60 OD 10.7. 2013/ODABRANI DOKUMENTI


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MONUS" D.O.O. BEOGRAD – ZEMUN ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • ODLUKA DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA BROJ A 347/13 ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVKAMA BROJ 17079/07 I 32824/07 – RADOVANOVIĆ I PETROVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MATIČNIH PODRUČJA ZA VOĐENJE MATIČNIH KNJIGA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA PRUŽANJA JAVNE USLUGE U NARODNOJ BIBLIOTECI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-60/2011 ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-1245/2010 ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-1931/2010 ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-3006/2010 ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • ODLUKE O SVRSTAVANJU ROBE KOJE JE DONEO KOMITET ZA HARMONIZOVANI SISTEM SVETSKE CARINSKE ORGANIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE ENERGETSKE DOZVOLE, SADRŽINI ZAHTEVA I NAČINU IZDAVANJA ENERGETSKE DOZVOLE, KAO I O USLOVIMA ZA DAVANJE SAGLASNOSTI ZA ENERGETSKE OBJEKTE ZA KOJE SE NE IZDAJE ENERGETSKA DOZVOLA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU PO KOŠNICI PČELA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI KOJE MORA DA ISPUNJAVA OVLAŠĆENO STRUČNO LICE KOJE ISPITUJE POSUDU POD PRITISKOM ILI CISTERNU ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA, O OBRASCU REGISTRA OVLAŠĆENIH STRUČNIH LICA I O IZGLEDU ŽIGA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • PRAVILNIK O VANREDNOM PREVOZU ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 48135/06 – INICIJATIVA MLADIH ZA LJUDSKA PRAVA PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENE USLUGA ZA LETNJU SEZONU 2013. U JAVNOM PREDUZEĆU "SKIJALIŠTA SRBIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA OBAVLJANJE DRUGE DELATNOSTI DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U ZAJEČARU ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA OBAVLJANJE DRUGE DELATNOSTI STUDENTSKOG CENTRA NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA ZRENJANINA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA NOGINSKA, RUSKA FEDERACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA ZRENJANINA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA TREBINJA, REPUBLIKA SRPSKA, BOSNA I HERCEGOVINA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA ČAČKA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA BARANOVIČI, REPUBLIKA BELORUSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA ČAČKA, REPUBLIKA SRBIJA I RUZSKE OPŠTINE, RUSKA FEDERACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 05 BROJ 401-5830/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 05 BROJ 401-5836/2013-1 ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 05 BROJ 401-5839/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, RADI IZGRADNJE KOMPLEKSA SISTEMA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U VRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • STRATEGIJA PREVENCIJE I ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • UPUTSTVO O POPUNJAVANJU OBRAZACA ZA IZVEŠTAVANJE O KREDITNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) BROJ 384/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) BROJ 385/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) BROJ 386/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) BROJ 387/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) BROJ 442/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) BROJ 443/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) BROJ 444/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) BROJ 535/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) BROJ 540/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENJA DIREKTNIH INVESTICIJA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
Izvor: Paragraf Lex