Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 10. NOVEMBRA PETA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPšTINE REPUBLIKE SRBIJE U 2015. GODINI - NA DNEVNOM REDU PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O BUDżETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU


Peta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini biće održana 10. novembra 2015. godine, sa početkom u 10,00 časova, u Velikoj sali.

Na dnevnom redu sednice naći će se tri tačke:

Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu,

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu,

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Kraljevine Norveške o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak, koje je podnela Vlada Republike Srbije. 

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 09.11.2015.
Naslov: Redakcija