Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR


NEPOSTOJANJE OBAVEZE PLAĆANJA KOMPENZATORNE KAMATE KADA JE ZA DUG POLOŽENO OBEZBEĐENJE DEPONOVANJEM GOTOVINE

TRETMAN FABRIČKI REPARIRANE ROBE (RAČUNARSKA OPREMA) PRILIKOM UVOZA

Izvor: Paragraf Lex