Email Print

SAOPŠTENJE SA 17. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 8. MAJA 2014. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 17. sednici II Velikog veća odlučio o 22 predmeta.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio zahtev za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredaba člana 193. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 72/11 i 49/13). (predmet IUz-175/2014)

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-726/2011, Už-972/2011, Už-1368/2011, Už-2231/2011, Už-2247/2011, Už-3167/2011, Už-3226/2011, Už-3396/2011, Už-4368/2011, Už-5012/2011, Už-5023/2011, Už-5938/2011, Už-6080/2011, Už-2909/2012, Už-10855/2013 i Už-11373/2013

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-1534/2011, Už-3902/2011, Už-4503/2011 i Už-5815/2011

- obustavio postupak po ustavnoj žalbi u predmetu Už-6656/2013

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 8.5.2014.