Email Print

SAOPŠTENJE SA 4. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 7. FEBRUARA 2013. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 4. sednici II Velikog veća odlučio o 65 predmeta, a u predmetu VIIIU-792/2012 nije doneo odluku.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio inicijative za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti odredaba čl. 6. i 11, člana 12. stav 1. i čl. 23, 25, 26, 45, 50. i 89. Zakona o matičnim knjigama ("Službeni glasnik RS", broj 20/09). Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu odredaba člana 11, člana 12. stav 1. i člana 89. navedenog Zakona. (predmet IUz-28/2011)

II U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:

- u predmetu IIIU-468/2012, da je za postupanje po zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka, nadležan Prekršajni sud u Nišu.

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-1158/2010, Už-1335/2010, Už-1442/2010, Už-1670/2010, Už-2350/2010, Už-2618/2010, Už-2731/2010, Už-2850/2010, Už-2895/2010, Už-3311/2010, Už-4102/2010, Už-4524/2010, Už-4922/2010, Už-5090/2010, Už-5091/2010, Už-5296/2010, Už-5425/2010, Už-3887/2011, Už-744/2012, Už-1096/2012, Už-1231/2012, Už-1554/2012, Už-1649/2012, Už-2674/2012, Už-2852/2012, Už-2853/2012, Už-2855/2012, Už-3025/2012, Už-3029/2012, Už-3077/2012, Už-3107/2012, Už-3346/2012, Už-3378/2012, Už-3384/2012, Už-3387/2012, Už-3390/2012, Už-3397/2012, Už-4246/2012, Už-4260/2012, Už-5566/2012, Už-5573/2012, Už-5574/2012, Už-5660/2012 i Už-9049/2012.

- doneo dopunsku odluku u predmetu Už-1990/2009.

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-1548/2010, Už-2566/2010, Už-3195/2010, Už-4263/2010, Už-4378/2010, Už-5115/2010, Už-2048/2011, Už-2149/2011, Už-3192/2011, Už-3195/2011, Už-3418/2011, Už-3421/2011, Už-3422/2011, Už-3424/2011, Už-703/2012, Už-9131/2012, Už-9148/2012.

- odbacio iz procesnih razloga ustavnu žalbu u predmetu Už-3102/2010.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda