Email Print

SAOPŠTENJE SA 33. SEDNICE I VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 6. NOVEMBRA 2013. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 33. sednici I Velikog veća odlučio o 19 predmeta, u predmetu Už-4615/2011 je odložio razmatranje i odlučivanje, a u predmetima Už-4705/2010, Už-2198/2011, Už-4305/2011 i Už-3337/2012 nije doneo odluku.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredaba člana 46. Zakona o trgovini ("Službeni glasnik RS", br. 53/10 i 10/13). Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnog akta ili radnje preduzete na osnovu odredaba navedenog Zakona. (predmet IUz-882/2012)

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorom odredaba člana 7. stav 5, člana 8. stav 1. tač. 1) i 2), člana 14. st. 6. i 7, člana 15. tač. 2) i 3), člana 16, člana 17. stav 2, člana 18, člana 22. stav 4, čl. 26. i 28, člana 29. st. 2. i 4, člana 30. stav 2, člana 31. stav 2, člana 32. stav 2, člana 72. stav 3, člana 75. stav 1, člana 98. stav 2, člana 137. stav 4. i člana 138. stav 4. Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni glasnik RS", br. 44/10 i 60/13-Odluka US). Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnog akta ili radnje preduzete na osnovu odredaba navedenog Zakona. (predmet IUz-237/2013)

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-3948/2010, Už-4488/2010, Už-4542/2010, Už-4577/2010, Už-4944/2010, Už-5242/2010, Už-835/2011, Už-1328/2011, Už-1979/2011, Už-392/2012 i Už-398/2012

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-5363/2010, Už-364/2011, Už-1227/2011, Už-1733/2011 i Už-3678/2011

- obustavio postupak po ustavnoj žalbi u predmetu Už-6463/2012

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 6.11.2013.