Email Print

SAOPŠTENJE SA 19. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 6. JUNA 2013. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 19. sednici II Velikog veća odlučio o 18 predmeta, a u predmetima IUz-19/2013, IUo-870/2012, Už-1130/2013 i Už-1141/2013 nije doneo odluku.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima odredbe člana 72. stav 3. tačka 1) Zakona o bankama ("Službeni glasnik RS", br. 107/05 i 91/10). (predmet IUz-400/2012)

II U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:

- u predmetu IIIU-893/2012, da je za postupanje u prekršajnom postupku nadležno Ministarstvo unutrašnjih poslova - Policijska uprava u Užicu.

- u predmetu IIIU-949/2012, da je za vođenje prekršajnog postupka nadležan Prekršajni sud u Požegi.

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-3104/2010, Už-3177/2010, Už-3252/2010, Už-3648/2010, Už-4348/2010, Už-4700/2010, Už-4751/2010, Už-5369/2010, Už-1406/2011, Už-1471/2012, Už-2119/2012 i Už-224/2013

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-4080/2010 i Už-4573/2010

- odbacio iz procesnih razloga ustavnu žalbu u predmetu Už-7202/2012

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 6.6.2013.