Email Print

SAOPŠTENJE SA 4. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 6. FEBRUARA 2014. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 4. sednici II Velikog veća odlučio o 26 predmeta, a u predmetu Už-2190/2011 je odložio razmatranje i odlučivanje.

I U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-782/2011, Už-1054/2011, Už-1169/2011, Už-2106/2011, Už-5496/2011, Už-6166/2011, Už-6176/2011, Už-2142/2012, Už-6632/2013, Už-7580/2013, Už-8112/2013, Už-8189/2013, Už-9341/2013, Už-9688/2013, Už-10318/2013, Už-10610/2013, Už-11235/2013, Už-11308/2013, Už-11351/2013, Už-11356/2013 i Už-283/2014

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-1940/2011, Už-3165/2011, Už-3346/2011, Už-5074/2013 i Už-5466/2013

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 6.2.2014.