Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR


KOMENTAR UREDBE O IZGLEDU, SADRŽAJU I NAČINU POPUNJAVANJA OBRAZACA, KAO I O NAČINU DOSTAVLJANJA I OBRADE PODATAKA KOJI SE UNOSE U REGISTAR ZAPOSLENIH, IZABRANIH, POSTAVLJENIH I ANGAŽOVANIH LICA U JAVNOM SEKTORU - "Sl. glasnik RS", br. 76/2013: • Korisnici javnih sredstava koji postoje na dan stupanja na snagu ove uredbe - 30.8.2013. godine, zahtev za pristup Registru zaposlenih podnose nadležnoj jedinici Uprave za trezor pisanim putem, najkasnije do 20. septembra 2013. godine, a podatke iz člana 3. ove uredbe za mesec avgust 2013. godine dostaviće najkasnije do 30. septembra 2013. godine •

STATUS UČENIKA SREDNJE ŠKOLE KOJI NIJE POLOŽIO POPRAVNI ISPIT I UPIS U NAREDNI RAZRED

Izvor: Paragraf Lex