Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraDRŽAVA DUGUJE PRIVREDI 1,2 MILIJARDI EURA, ALI U BUDŽETU ZA NAREDNU GODINU NIJE PREDVIĐENO VRAĆANJE TOG DUGA


Budžet za iduću godinu nije predvideo vraćanje duga privredi od 1,2 milijardi evra, izjavio je predsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća Milan Knežević.

Toliko duguju privredi, prema rečima Kneževića, javna preduzeća, lokalne samouprave i država.

Knežević je rekao da vlada ambiciozno planira da smanji budžetski deficit u narednoj godini za milijardu evra, ali da će, sa druge strane, za toliko umanjiti i tražnju.

On tvrdi da uštede i uskladjivanje deficita budžeta na 3,6 odsto BDP - a nije realno, uz opasku da na to upozorava i Međunarodni monetarni fond (MMF), zbog čega je pregovore sa Srbijom sveo na nivo tehničkih razgovora.

Nema govora o tome da prihodi od PDV-a budu povećani za 33 milijarde dinara sa toliko umanjenom kupovnom moći građana, niti da budžet ima skoro isti toliki prihod od poreza na dobit preduzeća, tvrdi Knežević.

U trećem kvartalu ove godine, kako je rekao, pad bruto domaćeg proizvoda je bio 2,2 odsto, pad tražnje pet procenata, a pad prometa u maloprodajama, takođe, pet procenata.

"Imamo sve negativne trendove i ako tome dodamo jako mali obim inostranih investicija, ne vidim na čemu onda graditi optimizam u idućoj godini", kazao je on dodajući da imamo i visoku stopu inflacije, nestabilan kurs i dalje smanjivanje agregatne tražnje.

Knežević je dodao da nisu realno projektovani ni troškovi koji se odnose na kupovinu roba i usluga.

On je istakao da je pozitivno što je država započela radikalnu borbu proitiv korupcije, koja je sistemski problem.
Kada je u pitanju rad Nacionalnog saveta sa privredni oporavak zemlje - očigledno je, prema njegovim rečima, da je vlada htela da "proširi uticaj određenih poslodavačkih organizacija i grupa, pa zajedno sa njima i sindikatima pronadje buduću matricu socijalno-ekonomskog ponašanja".

"Ono što je nas duboko intrigiralo je činjenica da je u Nacionalnom savetu čak šest ljudi iz Kluba privrednik, a to su ljudi koji se bave tajkunskim poslovima i imaju samo jedan zahtev - da dobiju jeftine kredite, obezbedjen nizak uvoz i nizak kurs, ali i da imaju, po mogućnosti, dominantan položaj na tržištu", istakao je Knežević.

Na predlog potpredsednika Vlade Srbije Aleksandra Vučića, tri člana Asocijacije malih i srednjih preduzeća ući će u Savet za privredni oporavak, rekao je Knežević.

Asocijacija će pokušati svojim predlozima da zastupa veliki deo malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Srbije, čiji su problemi specifični i ne odnose se na probleme koji su do sad razmatrani, zaključio je Knežević.

Izvor: Tanjug