Email Print

INICIJATIVA ZA DONOŠENJE NOVOG ZAKONA O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE


Agencija za borbu protiv korupcije podnela je Ministarstvu pravde inicijativu za donošenje novog zakona o Agenciji.

Cilj inicijative Agencije je zaštita javnog interesa, smanjenje rizika od korupcije i promovisanje integriteta i odgovornosti organa javne vlasti i funkcionera, kao i primena univerzalno prihvaćenih međunarodnih standarda u oblasti sprečavanja korupcije.

Kako je navedeno, tokom primene važećeg zakona uočena je potreba da se veći broj odredaba pojasni i precizira i da se na drugačiji način urede određena bitna pitanja vezana, pre svega, za sukob interesa, kumulaciju javnih funkcija, prijavljivanje imovine i prihoda funkcionera i ovlašćenja Agencije.

Iz Agencije ističu da su razlozi za donošenje novog, kvalitativno drugačijeg zakona:

  • uvođenje jasnijih i strožih pravila o odgovornosti funkcionera,poboljšanje efikasnosti rada Agencije i jačanje njene nezavisnosti.
  • usklađivanje sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije za period od 2013. do 2018. godine i Akcionim planom za sprovođenje te Strategije.

U saopštenju je istaknuto i da predložena zakonska rešenja uzimaju u obzir i postojeće stanje, odnosno vode računa o tome da novi zakon bude primenljiv u sadašnjim uslovima.

Iz Agencije navode i da su pristupili izradi modela novog zakona imajući u vidu obim potrebnih izmena i dopuna, kao i da je model, sa detaljnim obrazloženjem, dostupan na sajtu Agencije - www.acas.rs.

Izvor:

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print