Email Print

U NACRTU IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI NIJE NA ODGOVARAJUĆI NAČIN DEFINISANA PROCEDURA IZDAVANJA GRAĐEVINSKIH DOZVOLA


Američka privredna komora u Srbiji ocenila je danas da u Nacrtu izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji postoje brojni pozitivni pomaci, ali da još nije na odgovarajući način definisana procedura izdavanja građevinskih dozvola.

·         Predsednik Odbora Američke privredne komore za nepokretnosti, Đorđe Nikolić iz advokatske kancelarije NKO, rekao je agenciji Beta da među pozitivnim izmenama smatra značajno smanjenje kategorije subjekata koja treba da plate naknadu za konverziju zemljišta kao i mogućnost dobijanja građevinske dozvole pre sprovedenog postupka konverzije.

"Postoje brojne pozitivne izmene. One se pre svega odnose na pitanje konverzije prava korišćenja zemljišta uz naknadu, gde je značajno sužen broj lica koja treba da sprovedu taj postupak uz naknadu, što smatramo da je veoma pozitivno, iako je stav Američke privredne komora da bi konverzija prava korišćenja uz naknadu trebalo da bude potpuno ukinuta ", rekao je Nikolić.

Nikolić je istakao i da je pozitivna promena što Nacrt zakona predviđa da će građevinske dozvole moći da budu izdate i za one koji nisu sproveli postupak konverzije.

"To je bitna i pozitivna novina, jer će to omogućiti izdavanje dozvola za lokacije za koje to do sada nije bilo moguće", rekao je on.

Nikolić je dodao da ubrzani postupak izdavanja dozvola neće moći da funkcioniše ukoliko se ne ispuni nekoliko preduslova.

·         "Problem je što izmene zakona ne definišu na detaljan način tok i sadžaj procedure izdavanja dozvola, već je previđeno da to bude urađeno podzakonskim aktima koji još nisu pripremljeni", rekao je on.

Nikolić je istakao da je stav Američke privredne komore da bi izmene zakona i podzakonska akta koja regulišu proceduru izdavanja građevinskih dozvola trebalo da stupe na snagu istovremeno.

"Može da bude veliki problem ukoliko izmene zakona budu usvojene a ne postoje podzakonska akta koja definišu procedure. To može da rezultuje paralizom sistema za određeni vremenski period od dana usvajana izmena jer službena lica koja izdaju dozvole neće znati šta da rade i po kojim procedurama da postupaju". rekao je Nikolić.

On je napomenuo da je Američka privredna komora podnela u više navrata u pisanoj formi sugestije i primedbe na Nacrt izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji.

Potpredsednik Odbora Američke privredne komore Vladimir Pavlović, iz kompanije "Metro keš end keri" (Cash&Carry), je istakao da je da jedna od prioritetnih primedbi Američke privredne komore vezana za visinu naknade za uređenje zemljišta i netransparentno trošenje tih para.

"Jedna od najvećih naknada do sada plaćala se za uređenje gradskog građevinskog zemljišta. Ona i dalje postoji, nije ukinuta, s tim sto je sad preimenovana u doprinos. Bez ozbira na naziv, ona je opterećivala investitore, velike i male", rekao je Pavlović.

Prema njegovim rečima, naknada predstavlja jednu vrstu parafiskalnog nameta i ne odražava stvarne troškove uređivanja zemljišta, a upotreba novca dobijenog od naplate je netransparentna, imajući u vidu da se on ne koristi samo za izgradnju infrastrukutre.

"Nadamo se da će predložene izmene zakona ne samo smanjiti iznos naknade, već da će obračun postati predvidivljiv, a sredstva se trošiti namenski", rekao je Pavlović.

On je rekao i da je Srbija trenutno na 182. mestu u svetu po brzini izdavanja dozvola i saglasnosti za izgradnju, ističući da se od izmena zakona očekuje da taj proces ubrza i učini transprarentnim i razumljivim građanima.

"To je potrebno ne samo zbog kompanija već i zbog građana. Da proces bude pojednostavljen, transparentan i lak za razumevanje i da ima što manje koraka", rekao je Pavlović.

Američka privredna komora u Srbiji, predstavlja više od 190 američkih, međunarodnih i domaćih kompanija koje su ukupno u Srbiji investirale 14 milijardi evra.

Izvor:

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print