Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI: NEOPHODNE LICENCE U GRAđEVINARSTVU


Izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji trebalo bi da omoguće kompanijsko licenciranje i stvore efikasniji investicioni ambijent za domaće građevinare, rečeno je na sednici Odbora Udruženja za građevinarstvo, industriju građevinskog materijala i stambenu privredu PKS.

Članovi Odbora Udruženja za građevinarstvo, industriju građevinskog materijala i stambenu privredu PKS, najviše vremena u raspravi posvetili su Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji. Savetnik predsednika PKS Aca Popović rekao je da ovaj normativni akt ima veće ambicije u stvaranju efikasnijeg privrednog ambijenta, kao i da su usvojene brojne sugestije o kojima su privrednici u prethodnom periodu raspravljali u Privrednoj komori Srbije. Procedure će biti pojednostavljene, a rokovi kontrolisani i kraći. Neophodno je i da se definiše veća odgovornost na tržištu, odnosno da se uvede kompanijsko licenciranje u ovoj oblasti, što bi između ostalog sprečilo sivu ekonomiju i rad na crno. Sekretar Udruženja za građevinarstvo, industriju građevinskog materijala i stambenu privredu PKS Viktor Kobjerski, naglasio je da je u nacionalnu asocijaciju srpske privrede stigao veliki broj konkretnih predloga iz građevinskih kompanija, sa fakulteta i instituta koji će se u objedinjenoj formi proslediti nadležnom ministarstvu Vlade Srbije. On je ukazao i na važnost donošenja kvalitetnih podzakonskih akata, koji imaju veliku ulogu u primeni ovog zakona o kome javna rasprava traje do kraja avgusta, a već u septembru se očekuje da uđe u parlamentarnu proceduru. Menadžeri su u raspravi istakli da zakon mora principijelno da uredi tržište, kako bi i domaće kompanije imale jednak status kao i inostrane građevinske firme koje posluju u našoj zemlji. Oni očekuju i da se napravi razlika između najjeftinije i najpovoljnije ponude na tenderima koje raspisuje država ili lokalna samouprava, kao i da se definiše upotreba građevinskih materijala, posebno sa aspekta energetske efikasnosti i zaštite životne sredine.

U tom kontekstu govorio je i zamenik direktora Građevinske direkcije Srbije Mirko Petrović, koji je ukazao na najnoviji problem sa zgradama koje imaju štetne posledice na zdravlje ljudi. On je rekao da u beogradskom naselju "Dr Ivan Ribar" Građevinska direkcija Srbije ima šest objekata sa 220 stanova, koji su prodati i useljeni, ali imaju problem sa oplatolom, a utvrđeno je i prisustvo fenola. Krivicu ne snose ni investitori, niti izvođači radova, a pogotovo ne kupci stanova. Zaključeno je da se ovaj problem detaljnije razmotri kada se prikupe sve neophodne pisane informacije, kako bi se državnim organima ponudili konkretni predlozi i rešenja.

Na sastanku se razgovaralo i o aplikaciji "Ponuda i tražnja građevinskih preduzeća" na sajtu PKS, koja bi trebalo da objedini, informiše i međusobno poveže građevinske kompanije ne samo iz naše zemlje, već i iz okolnih država. Cilj je da najveće naše firme u ovoj oblasti budu stožer oko kojih će se okupljati manja preduzeća, kako bi zajednički nastupali na tenderima i velikim poslovima u Srbiji i inostranstvu, čime bi se stvorila i osnova za opstanak domaćeg građevinarstva koje je u izuzetno teškoj situaciji. Ovakav sajt otvara mogućnost saradnje i sa ostalim kompanijama u regionu za zajednički nastup na trećim tržištima.

Na sednici Odbora Udruženja za građevinarstvo, industriju građevinskog materijala i stambenu privredu PKS doneta je i odluka o formiranju Grupacije gipsarske industrije Srbije.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 21.8.2014.

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print