Email Print

SAOPŠTENJE SA SEDNICE VLADE RS ODRŽANE 21.8.2014. GODINE: UTVRđEN PREDLOG ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI


Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici Predlog zakona o prometu nepokretnosti, kojim se preciznije regulišu oblici svojine, pravo preče kupovine, kao i usklađenost sa drugim važećim zakonima.

Jedna od najvažnijih novina u predloženom zakonu odnosi se na pravnu proceduru kojom se obavlja promet nepokretnosti.

Predviđa se da se ugovori o raspolaganju nepokretnostima sačinjavaju isključivo u obliku javnobeležničkog zapisa, čime se postiže veća sigurnost, s obzirom na to da javni beležnik sastavlja ugovor i stara se o zaštiti prava i interesa ugovornih strana.

Predlog zakona o prometu nepokretnosti upućen je Narodnoj skupštini Srbije na razmatranje po hitnom postupku.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 21.8.2014.

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print