Email Print

POZIV MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA ZA IZMENE I DOPUNE ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA


Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u cilju unapređivanja kvaliteta obrazovno-vaspitnog sistema, kao i poboljšanja jednakosti i efikasnosti u obrazovanju priprema izmene i dopune Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Ministarstvo poziva sve zainteresovane da svoje primedbe, predloge i sugestije u vezi sa izmenama Zakona dostave do srede, 23. jula 2014. godine na adresu predlozi@mpn.gov.rs, sa naznakom "ZOSOV".

Predlozi treba da budu u.doc formatu, formalno navedeni po članovima Zakona na koje se predlozi odnose i potpisani od predlagača.

Predloge koje radna grupa oceni konstruktivnim uzeće se u razmatranje i objaviti na sajtu Ministarstva, a autori tih predloga biće pozvani da budu saradnici u radnim grupama.

Tekst Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja možete preuzeti na sajtu Ministarstva putem linka:

http://www.mpn.gov.rs/images/content/prosveta/pravna_akta/ZAKON_O_OSNOVAMA_SISTEMA_2013_.doc (ONLINE)

Ministarstvo očekuje da će se veliki broj zainteresovanih uključiti u kreiranje novog teksta Zakona i konstruktivnim predlozima doprineti unapređivanju obrazovno-vaspitnog sistema.

Izvor: Vebsajt Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 21.7.2014.

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print