Email Print

NOVI ZAKON O RADU - PRIMENA NOVOG ZAKONA O RADU


Poštovani,

Stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 75/2014), odnosno 29. jula počinje da teče rok od 60 dana za usklađivanje akata.

Kompanija Paragraf će tokom  perioda  usklađivanja objavljivati najznačajnije  tekstove i informacije kako bi vam pružila sve potrebne savete za pravilnu primenu i poštovanje zakonskih obaveza.

Tekstovi su podeljeni po vrstama dokumenta.

Takođe, koristimo priliku da najavimo i savetovanja na temu usklađivanja sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu, i pozivamo da se prijavite OVDE.

Posebno ukazujemo da će kroz izdanja Paragrafa čitaocima biti dostupan kompletan materijal koji  će se sastojati od stručnih komentara, modela akata, odgovora na sporna pitanja i dr.

Vaša kompanija Paragraf

TEKSTOVI PROPISA

  1. ZAKON O RADU

 

STRUČNI KOMENTARI

  1. UTICAJ IZMENJENIH ODREDBI ZAKONA O RADU NA NOVČANA PRIMANJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

 

MODELI

  1. MODEL UGOVORA O RADU (USKORO)
  2. MODEL PRAVILNIKA O RADU (USKORO)
  3. MODEL PRAVILNIKA O ORGANIZACJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA (USKORO)