Email Print

PROTOKOL UZ SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU EVROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA, SA JEDNE STRANE I RS SA DRUGE STRANE, POVODOM PRISTUPANJA HRVATSKE EU OBJAVLJEN U "SL. LISTU EU"


U "Sl. listu EU" br. L 233 od 6. avgusta 2014. godine, objavljen je Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije sa druge strane, povodom pristupanja Republike Hrvatske Evropskoj uniji. Tekst Odluke Saveta od 14. aprila 2014. godine o potpisivanju i privremenoj primeni Protokola uz SSP se može videti na adresi:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.233.01.0001.01.ENG (ONLINE), a Protokol se može videti na adresi:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.233.01.0003.01.ENG (ONLINE)

Izvor: Redakcija, 6.8.2014.

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print