Email Print

NEMOGUĆNOST OBRADE LIČNIH PODATAKA NA OSNOVU PODZAKONSKOG AKTA


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je povodom pojačanog interesovanja za probleme u vezi obrade ličnih podataka građana od strane prodavaca još jednom ponovio da načelno, osim slobodnog pristanka građana osnov za obradu njihovih ličnih podataka može biti samo zakon, a ne bilo kakvi podzakonski akti.

S tim u vezi poverenik Rodoljub Šabić je izjavio i sledeće:

"U vezi sa obradom podataka o ličnosti Ustav Republike Srbije je jasan i nedvosmislen. On u članu 42 izričito predviđa da se obrada podataka o ličnosti uređuje zakonom, dakle isključivo zakonom a ne aktima niže pravne snage. S tim u vezi postoji i posebna odluka Ustavnog suda Srbije (Broj: IUz-41/2010) doneta u postupku koji sam, kao poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, svojevremeno pokrenuo koja je takođe potpuno izričita u pogledu toga da se obrada podataka o ličnosti ne može uvoditi podzakonskim aktima.

Imajući u vidu navedeno bespredmetno je pozivati se, kao na osnov za obradu ličnih podataka, na bilo kakve podzakonske akte, pa tako i na famozni "Pravilnik o sadržini i načinu evidentiranja prometa izdavanjem fiskalnog računa, načinu otklanjanja greške u evidentiranju prometa preko fiskalne kase i o sadržini i vođenju knjige dnevnih izveštaja".

Poznato mi je da trgovci zbog nepoštovanja ovog Pravilnika u praksi mogu imati i imaju neprijatnosti sa poreskim organima koji ih čak suočavaju sa pretnjom velikih novčanih kazni. To jeste problem, ali je neprihvatljivo da se, makar i zbog "pretnje", problem "rešava" tako što će se primenom očigledno neustavnih propisa kršiti Ustavom zajemčena prava građana.

Očekujem da nadležno Ministarstvo finansija situaciju razreši u što je moguće kraćem roku, razume se, na način koji bi u potpunosti bio u skladu sa garancijama ustavnih prava građana. Utoliko pre što je na problem pažnja skretana godinama unazad, ne samo sa stanovišta neustavnosti, nego i sa stanovišta elementarnog smisla, svrhe i opravdanosti prikupljanja, prilikom reklamacije odnosno vraćanja novca, JMBG-a i potpisa građana. Upozorenja su dolazila ne samo od strane Poverenika, nego i od građana, pokreta potrošača, NVO-a, trgovaca, privrednih subjekata, PKS..."

Izvor: Vebsajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 2.9.2014.

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print