Email Print

SAOPŠTENJE SA 23. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 4. JULA 2013. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 23. sednici II Velikog veća odlučio o 21 predmetu.

I U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-25/2010, Už-2308/2010, Už-5005/2010, Už-5046/2010, Už-5340/2010, Už-5394/2010, Už-3198/2011, Už-2319/2012, Už-2822/2012 i Už-117/2013

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-2196/2010, Už-4602/2010, Už-60/2011, Už-280/2011, Už-1139/2011, Už-809/2012, Už-811/2012, Už-849/2012, Už-855/2012 i Už-858/2012

- obustavio postupak po ustavnoj žalbi u predmetu Už-4351/2013

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 4.7.2013.