Email Print

SAOPŠTENJE SA 12. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 4. APRILA 2013. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 12. sednici II Velikog veća odlučio o 33 predmeta, a u predmetima IUo-1402/2010 i IUo-1528/2010 je odložio razmatranje i odlučivanje.

I U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:

- u predmetu IIIU-865/2012, da je za postupanje u prekršajnom postupku nadležan Prekršajni sud u Čačku.

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-86/2010, Už-1629/2010, Už-1933/2010, Už-1944/2010, Už-2352/2010, Už-2636/2010, Už-2861/2010, Už-3067/2010, Už-3297/2010, Už-3424/2010, Už-3594/2010, Už-3784/2010, Už-4207/2010, Už-4262/2010, Už-5215/2010, Už-411/2011, Už-1075/2011, Už-1409/2011, Už-3188/2011, Už-5494/2011, Už-5765/2011, Už-5767/2011, Už-5768/2011, Už-5774/2011, Už-5776/2011, Už-1141/2012, Už-2343/2012, Už-3801/2012 i Už-2263/2013

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-1733/2010 i Už-658/2011

- obustavio postupak po ustavnoj žalbi u predmetu Už-1469/2012

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 4.4.2013