Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR


KOMENTAR ZAKONA O OSTVARIVANJU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE, TRUDNICA I PORODILJA - "Sl. glasnik RS", br. 104/2013: • Predviđa se pružanje zdravstvenih usluga i zdravstvene zaštite navedenim kategorijama stanovništva i kada isprave o zdravstvenom osiguranju nisu overene •

DONOŠENJE NOVE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA

PRENOS UDELA U PRIVREDNOM DRUŠTVU SA KONTROLNOG NA KONTROLISANO DRUŠTVO

Izvor: Paragraf Lex