Email Print

SAOPŠTENJE SA 23. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 3. JULA 2014. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 23. sednici II Velikog veća odlučio o 16 predmeta

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio predlog za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorom odredbe člana 25. stav 5. Zakona o uređenju sudova (“Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11 i 101/13) i člana 5. stav 2. Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava ("Službeni glasnik RS", broj 101/13). Sud je odbacio inicijativu za ocenu ustavnosti odredbe člana 5. stav 2. Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava ("Službeni glasnik RS", broj 101/13). (predmet IUz-269/2014)

II U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:

- u predmetu IIIU-353/2014, da je za vođenje postupka i odlučivanje o povredi prava na suđenje u razumnom roku nadležan Vrhovni kasacioni sud

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-1433/2011, Už-3462/2011, Už-3944/2011, Už-4073/2011, Už-4441/2011, Už-5533/2011, Už-6320/2011, Už-6574/2011, Už-5322/2012 i Už-7833/2013

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-3597/2011, Už-4306/2011, Už-6208/2011 i Už-1610/2014

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 3.7.2014.