Email Print

ROK ZA PODNOŠENJE PPP PRIJAVE PRODUŽEN DO 7.2.2014. GODINE


Poreska uprava je objavila obaveštenje na svom internet sajtu kojim saopštava da je rok za podnošenje Pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osigurnje po odbitku na teret primaoca prihoda (PPP) produžen do 7. februara 2014. godine.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 3.2.2014.