Email Print

POTVRĐEN UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA VIJETNAMOM


Narodna skupština Republike Srbije potvrdila je Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Socijalističke Republike Vijetnam o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak (dalje: Ugovor).

Podsećamo, da je Ugovor potpisan u Hanoju, 1. marta 2013. godine.

Zakon o potvrđivanju, kao i tekst Ugovora, objavljeni su u "Sl. glasniku RS - Međunarodni ugovori" br. 7/2013 od 30. maja 2013. godine.

O navedenom će, diplomatskim kanalima biti obaveštena vijetnamska strana.

Očekujemo da Ugovor, u narednom periodu bude potvrđen i u Socijalističkoj Republici Vijetnam.

S tim u vezi, shodno članu 27. (Stupanje na snagu) Ugovora, Ugovor će stupiti na snagu danom razmene diplomatske note kojom nadležni organi Socijalističke Republike Vijetnam, obaveste Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije, o ispunjenju unutrašnjih postupaka nužnih u Vijetnamu za stupanje Ugovora na snagu (odnosno, da je i vijetnamska strana potvrdila Ugovor) o čemu će, zaintresovana stručna javnost, blagovremeno, biti obaveštena.

Nakon stupanja Ugovora na snagu, kao i početka njegove primene, u posebnom tekstu, objavićemo komentar najznačajnijih odredaba Ugovora.

Izvor: Redakcija, 2.6.2013.